De A. de Jong Groep en MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zit in de genen van De Jong. We nemen de verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op de mens en het milieu. We werken volgens de wet en respecteren ieder individu. Wij zijn open, eerlijk en betrouwbaar. Onze medewerkers handelen integer en zijn medeverantwoordelijk voor onze goede naam en faam.

Verduurzamen

Eén van de belangrijkste MVO-activiteiten van de A. de Jong Groep - op dit moment én in de toekomst - is het verduurzamen van gebouwen. Dit betekent dat oude gebouwen worden gestript en opnieuw worden opgebouwd. Tijdens het opbouwen voorzien we de gebouwen van een nieuw klimaatbeheersingssysteem. Zo worden oude gebouwen CO2-neutraal. Een andere MVO-activiteit die tot onze kerncompetenties behoort, is het terugdringen van CO en NOx-uitstoot met onze brandersystemen.

De groene fabriek

De industrie heeft een slecht imago. De gedachte leeft dat alle industrieën voor milieuverontreiniging zorgen, maar dat is niet zo. De verbetering van het milieu begint zelfs bij de industrie. Innovaties en nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat het milieu minder wordt aangetast. Om dit duidelijk te maken, ontwikkelde de A. de Jong Groep een logo: de groene fabriek. Het logo staat voor maximaal rendement en een beter klimaat.

Onze MVO-acties

Het MVO-beleid van de A. de Jong Groep komt in de volgende punten tot uitdrukking:

  • Onze gedragsregels.
  • Medewerkers volgen milieubewuste opleidingen.
  • Onze Research & Development activiteiten richten zich op het terugdringen van de uitstoot van schadelijk stoffen en op duurzaamheid.
  • In alle ontwerpen houden we rekening met het milieu en energiebesparing.
  • Al onze bedrijfsauto’s hebben een milieulabel ‘A’.
  • We zijn lid van Cleantech Holland . Dit is het Nederlandse exportplatform voor duurzame technologische producten, concepten en innovaties.

Naast deze acties sponsoren we ook vele goede doelen, zoals de Lion Heart Foundation. Maar ook Kika, RopaRun, Alpe d'HuZes en het Sophia Kinderziekenhuis.

Yes We Care

Onderstaande film is een mooi voorbeeld van een van de MVO-activiteiten van de A. de Jong Groep.