Andere sectoren

Naast utiliteit en industrie zijn er natuurlijk nog andere sectoren waar de A. de Jong Groep systemen en installaties adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt. Goede voorbeelden hiervan zijn laboratoria en complexen waarin verschillende sectoren samenkomen. Bijvoorbeeld wonen, industrie en retail in één gebouw.  

Utiliteit of industrie

Onder utiliteitsbouw vallen alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben, zoals kantoren, winkels, scholen en hotels. Onder industrie vallen alle bedrijven, ondernemingen en fabrieken die goederen produceren en verwerken. Het productieproces is vrijwel altijd geautomatiseerd en de productie is hoog. Bent u actief in één van deze twee sectoren? Bekijk dan de informatie over utiliteit of industrie.